NGÀNH CNTT 2018 TUYỂN SINH 2 HƯỚNG MỚI: CNTT ĐỊNH HƯỚNG THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN VÀ KHOA HỌC DỮ LIỆU

INTERNATIONAL CONFERENCES ON EARTH SCIENCES AND SUSTAINABLE GEO-RESOURCES DEVELOPMENT -ESASGD 2016-

on .

INTERNATIONAL CONFERENCES ON EARTH SCIENCES AND SUSTAINABLE GEO-RESOURCES DEVELOPMENT -ESASGD 2016-

Hanoi, 14 November 2016

THÔNG BÁO SỐ I

Giới thiệu:

Năm 2016, Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức kỷ niệm 50 năm ngày thành lập. Sau 50 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Mỏ - Địa chất được đánh giá là đơn vị hàng đầu tại Việt Nam trong đào tạo và nghiên cứu khoa học về các lĩnh vực khoa học Trái đất như Địa chất, Khai thác Mỏ, Trắc địa - Bản đồ - Quản lý đất đai, Dầu khí, Kỹ thuật Môi trường và các ngành khoa học khác như Cơ - Điện, Công nghệ thông tin, Kinh tế & Quản trị kinh doanh.

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm, Trường Đại học Mỏ - Địa chất sẽ tổ chức Hội nghị Khoa học quốc tế "Các khoa học Trái đất và phát triển bền vững tài nguyên địa chất - ESASGD 2016" tại Hà Nội vào ngày 14/11/2016. Ban Tổ chức Hội nghị ESASGD 2016 trân trọng kính mời các nhà khoa học trong và ngoài nước tham dự và giới thiệu những kết quả nghiên cứu mới nhất trong lĩnh vực các khoa học Trái đất. Ban tổ chức Hội nghị Khoa học Quốc tế ESASGD 2016 hy vọng sẽ mang đến cơ hội trao đổi thông tin giữa các nhà khoa học, nhà quản lý trong và ngoài nước về các lĩnh vực khoa học trái đất và phát triển bền vững tài nguyên địa chất.

Thời gian: Bắt đầu từ ngày 14 tháng 11 năm 2016

Địa điểm: Trường Đại học Mỏ - Địa chất

                 Số 18 phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Website: http://esasgd.humg.edu.vn/


Nội dung các phân ban khoa học chuyên sâu:

1. Phân ban: Kỹ thuật dầu khí tích hợp

                     (Integrated Petroleum Engineering - IPE)

                     Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                     Trưởng ban: PGS.TS Phan Thiên Hương (tel: 01673995681)

                     Thư ký: PGS.TS Nguyễn Anh Dũng (tel: 0915956789)

- Địa chất - Địa vật lý dầu khí

- Kỹ thuật mỏ dầu khí

- Kỹ thuật khai thác dầu khí

- Thiết bị dầu khí và công trình

- Thu gom dầu khí

- Kỹ thuật khoan

- Địa vật lý ứng dụng

- Kỹ thuật hóa và chế biến dầu khí

- An toàn môi trường dầu khí

2. Phân ban: Địa chất và Tài nguyên địa chất

                    (Geology and Geo-resources - GAG)

                     Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                    Trưởng ban: PGS.TS Hoàng Văn Long (tel: 0972623697)

                    Thư ký: TS Ngô Xuân Thành (tel: 0978224246)

- Địa chất công trình - Địa kỹ thuật

- Địa chất và kiến tạo khu vực

- Địa chất thủy văn và tài nguyên nước

- Khoáng sản và Tìm kiếm - thăm dò

- Thạch học - Địa hóa

3. Phân ban: Các tiến bộ trong khai thác mỏ & công trình ngầm

                    (Advances in Mining and Tunneling – ICAMT4)

                    Email: IC This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                    Trưởng ban: PGS.TS Bùi Xuân Nam (tel: 0989583095)

                    Thư ký: TS Nguyễn Trọng Dũng (tel: 0903459802)

- Công nghệ khai thác mỏ

- Khoan nổ mìn

- Tuyển khoáng

- Tính ổn định bờ dốc

- Quản lý và an toàn khai thác mỏ

- Những tiến bộ trong xây dựng công trình ngầm và công trình hạ tầng cơ sở

- Xây dựng công trình ngầm trong điều kiện phức tạp

- Những tiến bộ trong kỹ thuật vật liệu và kết cấu công trình

- Công nghệ tiên tiến trong xây dựng

4. Phân ban: Địa tin học phục vụ Tài nguyên Thiên nhiên, tai biến và tính bền vững

                     (GeoInformatics for Natural Resources, Hazards and Sustainability - GISIDEAS)

                    Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                    Website: http://gisws.media.osaka-cu.ac.jp/gisideas16/

                    Trưởng ban: GS.TS Trương Xuân Luận (tel: 0917291745)

                    Thư ký: TS Trần Vân Anh (tel: 0986811971)

- Địa tin học cho việc sử dụng bền vững và quản lý tài nguyên thiên nhiên

- Địa tin học trong quy hoạch phát triển và quản lý lưu vực sông

- Địa tin học trong quy hoạch và quản lý phát triển các vùng duyên hải

- Công nghệ địa tin học và đổi mới

- Thông tin khu vực học và ứng dụng

- Biến đổi khí hậu và tái thiết

- Hình ảnh hóa các dữ liệu không gian - thời gian

- Quản lý đô thị và xây dựng thành phố thông minh

- Giáo dục và tiếp cận

5. Phân ban: Các vấn đề môi trường trong khai thác và phát triển tài nguyên

                     (Environmental Issues in Mining and Natural Resources Development - EMNR)

                     Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                  Trưởng ban: PGS.TS Phan Quang Văn (tel: 0979981206)

                  Thư ký: TS Nguyễn Quốc Phi (tel: 01676946996)

- Kỹ thuật môi trường trong khai thác và sử dụng tài nguyên

- Đánh giá tác động môi trường và quản lý bền vững tài nguyên địa chất

- Các công nghệ tiên tiến trong bảo vệ và quan trắc môi trường

- Công nghệ tái chế và xử lý chất thải

- Đánh giá tai biến môi trường và rủi ro

- Mô hình hóa môi trường và các công cụ quản lý

- Các vấn đề an toàn trong khai thác và sử dụng tài nguyên

- Giáo dục và truyền thông môi trường

6. Phân ban: Quản lý kinh tế trong hoạt động khai thác khoáng sản

                    (Economic Management in Mineral Activities - EMMA)

                     Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                     Trưởng ban: TS Nguyễn Thị Hoài Nga (tel: 0904143711)

                     Thư ký: ThS Nguyễn Thục Anh (tel: 0936068160)

- Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững

- Chính sách trong hoạt động khai thác khoáng sản

- An toàn lao động và sức khỏe trong lĩnh vực khai thác khoáng sản

- Đánh giá hoạt động khai thác khoáng sản

- Những vấn đề liên quan

7. Phân ban: Những tiến bộ về kỹ thuật cơ - điện phục vụ phát triển ngành mỏ và tài nguyên địa chất

                     (Advances in electro-mechanics for Mining and Geo-resources Development - AEMGD)

                      Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                    Trưởng ban: TS Khổng Cao Phong (tel: 01685742189)

                    Thư ký: TS Lê Xuân Thành (tel: 0973973663)

- Kỹ thuật điện

- Kỹ thuật điện tử

- Tự động hóa, robot và cơ điện tử

- Kỹ thuật cơ khí

- Hệ thống điện

8. Phân ban tiếng Việt: Đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển ngành các Khoa học Trái đất và Mỏ

                                       Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                  Trưởng ban: TS Trần Đình Sơn (tel: 0974500322)

                  Thư ký: TS Trần Thị Phúc An (tel: 0977545255)

- Phương pháp giảng dạy nâng cao khả năng tiếp thu bài giảng cho sinh viên

- Cải tiến bài giảng nhằm đáp ứng yêu cầu của các chuyên ngành các khoa học trái đất

- Các kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực Khoa học cơ bản, Lý luận chính trị và An ninh Quốc phòng


Ngôn ngữ trình bày tại Hội nghị:

 

Ngôn ngữ chính thức: tiếng Anh

Ngôn ngữ: tiếng Việt (chỉ riêng phân ban Đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển ngành các Khoa học Trái đất và Mỏ)


Khóa học ngắn hạn

 

Phân ban GIS IDEAS sẽ tổ chức khóa học ngắn hạn vào ngày 13 tháng 11 năm 2016


Thăm quan thực địa:

- Phân ban EMMA: Công ty Than Cửa Ông, Quảng Ninh - ngày 13 tháng 11 năm 2016

- Phân ban GAG: Đảo Cát Bà, Vịnh Hạ Long - ngày 16 và 17 tháng 11 năm 2016

- Phân ban GIS IDEAS: Sapa, Lào Cai hoặc Cẩm Phả, Quảng Ninh – ngày 16 tháng 11 năm 2016 (thông tin cụ thể sẽ được cập nhật trong thông báo số 2)


Phí tham dự Hội nghị

- Khách nước ngoài: 100 USD

- Sinh viên nước ngoài: 50 USD

- Các nhà khoa học Việt Nam: 1.000.000 VNĐ

- Sinh viên Việt Nam: 500.000 VNĐ

Chi phí đi lại, ăn ở và chi phí khác do đại biểu tự chi trả

 

Phí thăm quan thực địa

- EMMA: 40 USD

- GAG: 150 USD

- GIS IDEAS: 40 USD

Hình thức thanh toán: Bằng tiền mặt tại bàn tiếp đón


CÁC MỐC THỜI GIAN QUAN TRỌNG:

30 tháng 5, 2016: Hoàn thành nộp báo cáo tóm tắt

15 tháng 6, 2016: Thông báo số 2, Thông tin về các bài báo được chấp nhận

30 tháng 8, 2016: Hoàn thành nộp bài báo, đăng ký tham dự

30 tháng 9, 2016: Thông báo số 3, chương trình hội nghị

30 tháng 10, 2016: Hoàn thành đăng ký tham dự

14 tháng 11, 2016: Các Hội nghị : IPE, GAG, ICAMT 2016, EMNR, EMMA, AEM, ETESMI

14, 15 tháng 11 năm 2016: Hội nghị GIS IDEAS 2016

 

Yêu cầu nộp báo cáo:

 

Tác giả viết bài đăng trong kỷ yếu Hội nghị vui lòng nộp tóm tắt báo cáo trước ngày 30/5/2016 qua email của ban tổ chức Hội nghị ESASGD 2016 hoặc email của các phân ban chuyên môn. Báo cáo tóm tắt có độ dài không quá 500 từ, bao gồm các thông tin: tiêu đề bài báo, họ tên các tác giả, nơi công tác. Ban Tổ chức sẽ thông báo những bài báo được chọn đăng trong kỷ yếu Hội nghị trước ngày 15/6/2016, toàn văn báo cáo phải nộp trước ngày 30/8/2016.


HỘI ĐỒNG KHOA HỌC:

- PGS.TS. Lê Hải An, Hiệu trưởng, Trưởng ban

- PGS.TS. Trần Thanh Hải, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Phó trưởng ban

- PGS.TS Phan Thiên Hương, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

- PGS.TS Hoàng Văn Long, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

- GS Peter Clift, Đại học Louisiana, Hoa Kỳ, Đồng trưởng phân ban khoa học GAG

- PGS.TS Bùi Xuân Nam, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

- GS.TS Trương Xuân Luận, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

- GS. Vankatesh, Raghavan, Trường Đại học Thành phố Osaka, Nhật Bản, Đồng trưởng phân ban khoa học GIS IDEAS 2016

- GS. Nitin TRIPATHI, Viện Công nghệ Châu Á (AIT), Thái Lan

- PGS.TS Phan Quang Văn, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

- TS Nguyễn Thị Hoài Nga, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

- GS. Juergen Kretschmann, Trường ĐH Khoa học Ứng dụng Georg Agricola Bochum, Đức, Đồng trưởng phân ban khoa học EMMA

- TS Khổng Cao Phong, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

- TS Trần Đình Sơn, Trường Đại học Mỏ - Địa chất


BAN BIÊN TẬP:

- PGS.TS. Trần Thanh Hải, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Mỏ - Địa chất, Trưởng ban

- GS Peter Clift, Đại học Louisiana, Hoa Kỳ, Phó trưởng ban

- PGS.TS Phan Thiên Hương, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

- PGS.TS Hoàng Văn Long, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

- PGS.TS Bùi Xuân Nam, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

- GS.TS Trương Xuân Luận, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

- PGS.TS Phan Quang Văn, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

- TS Nguyễn Thị Hoài Nga, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

- TS Khổng Cao Phong, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

- TS Trần Đình Sơn, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

- PGS.TS David Laurence , Trường Đại học New South Wales, Australia

- GS. David HASTINGS, Hoa Kỳ

- GS. Muneki MUTAMURA, Đại học thành phố Osaka, Nhật Bản

- GS. Mamoru SHIBAYAMA, Đại học Kyoto, Nhật Bản


BAN THƯ KÝ HỘI NGHỊ:

- PGS.TS. Nguyễn Quang Minh, Tổng thư ký

- PGS.TS. Đinh Văn Thắng, Phó trưởng ban thư ký

- PGS.TS Nguyễn Anh Dũng, Thư ký phân ban IPE

- TS Ngô Xuân Thành, Thư ký phân ban GAG

- TS Nguyễn Trọng Dũng, Thư ký phân ban ICAMT

- TS Trần Vân Anh, Thư ký phân ban GIS IDEAS 2016

- TS Nguyễn Quốc Phi, Thư ký phân ban EMNR

- ThS Nguyễn Thục Anh, Thư ký phân ban EMMA

- TS Lê Xuân Thành, Thư ký phân ban AEM

- TS Trần Thị Phúc An, Thư ký phân ban ETESMI


Để có thêm thông tin, xin liên hệ:

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Số 18, Phố Viên, Phường Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Tel: (+84)(4) 37520834, (+84)(4) 38386437, 0982721243

Fax: (+84)(4) 38389633

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

            This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Tải về:

1. Thông báo (tải về)

2. Mẫu đăng ký (tải về)

Nguồn: http://esasgd.humg.edu.vn/index_vn.htm