NGÀNH CNTT 2018 TUYỂN SINH 2 HƯỚNG MỚI: CNTT ĐỊNH HƯỚNG THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN VÀ KHOA HỌC DỮ LIỆU

LỊCH THI KẾT THÚC CÁC MÔN HỌC

on .

LỊCH THI KẾT THÚC CÁC MÔN HỌC

- Môn Công nghệ phần mềm tiên tiến: Thi sáng 6/5/2017 - Phòng 1 lầu 7 (ca 1)

- Môn Cơ sở dữ liệu nâng cao: Thi chiều 7/5/2017 - Phòng 1 lầu 7 (ca 1)

- Môn Công nghệ mạng và truyền thông hiện đại : Thi sáng 13/5/2017 - Phòng 1 lầu 7 (ca 1)

- Môn Công nghệ máy tính hiện đại: Thi sáng 13/5/2017 - Phòng 1 lầu 7 (ca 2)