NGÀNH CNTT 2018 TUYỂN SINH 2 HƯỚNG MỚI: CNTT ĐỊNH HƯỚNG THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN VÀ KHOA HỌC DỮ LIỆU

THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỌC MỞ RỘNG ĐỐI TƯỢNG HỌC CÁC MÔN Ở HỆ CAO HỌC

on .

Theo như chủ trương của Trường,  với các lớp học SĐH, có thể quảng bá để cho phép các đối tượng bên ngoài có nhu cầu học lấy chứng nhận tham gia học.
 
Các đối tượng này sẽ phải đóng học phí - và muốn lấy chứng nhận sẽ phải thi như học viên. Chứng nhận SĐH này sẽ có thể dùng để miễn, nếu học viên theo học chương trình cao học (với một tỉ lệ bị hạn chế theo quy chế). 
 
Học kỳ này (6/2017--9/2017), BM sẽ mở các học phần sau, mỗi học phần 3 tín chỉ, học vào các buổi tối 2, 4, 6 và sáng chiều ngày thứ 7. 
 
+ Internet of Things, PGS.TS Lê Trung Quân, tối thứ 4
 
+ Hệ thống thông tin địa lý nâng cao, TS. Nguyễn Gia Tuấn Anh, tối thứ 2
 
+ Hệ hỗ trợ ra quyết định, TS. Dương Minh Đức, tối thứ 6
 
+ Quản lý nguồn lực doanh nghiệp, PGS.TS Đỗ Phúc, sáng thứ 7.
 
Trân trọng.