NGÀNH CNTT 2018 TUYỂN SINH 2 HƯỚNG MỚI: CNTT ĐỊNH HƯỚNG THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN VÀ KHOA HỌC DỮ LIỆU

KẾ HOẠCH BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ CNTT THÁNG 8/2017

on .

KẾ HOẠCH BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ CNTT THÁNG 8/2017

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng.

Attachments:
Download this file (60_TB_DHCNTT, 12_06_2017 scan.PDF)60_TB_DHCNTT, 12_06_2017 scan.PDF[ ]536 kB