Vài hình ảnh buổi bảo vệ luận văn ThS ngành CNTT 08/2017

on .

Các hình ảnh các học viên bảo vệ trước Hội đồng.

Toàn Hội đồng chụp hình kỉ niệm.

Trân trọng.