Một số hình ảnh bảo vệ luận văn Thạc sĩ CNTT 12.2017

on .

Một số hình ảnh bảo vệ luận văn Thạc sĩ CNTT 12.2017

Các học viên chụp hình lưu niệm cùng hội đồng.