Chia sẻ kinh nghiệm về phương pháp viết đề cương luận văn Thạc sĩ

on .

Thầy Nguyễn Thành Trung - giảng viên thuộc Bộ môn, gửi chia sẻ kinh nghiệm về phương pháp viết đề cương luận văn Thạc sĩ. Sau đây là chia sẻ của Thầy:

"Xin trình bày các kinh nghiệm cá nhân về việc viết đề cương luận văn cao học:

Cho dù là viết đề cương luận văn cao học, hay viết bài báo khoa học, hoặc báo cáo khoa học, mục đích chính vẫn là truyền đạt ý tưởng từ đầu của bạn đến đầu của người đọc. Mọi thứ trình bày đều phục vụ cho duy nhất mục đích này.

Thông báo nghỉ học ngày 18/10/2014 và sáng ngày 19/10/2014

on .

Để phục vụ công tác tuyển sinh Cao học của Trường. Phòng Đào tạo Sau đại học và Khoa học Công nghệ thông báo đến học viên các lớp cao học sẽ nghỉ vào ngày 18/10/2014 và sáng ngày 19/10/2014. 

Riêng môn Toán chung cho khóa 8 do Thầy Dương Tôn Đảm phụ trách vào chiều chủ nhật ngày 19/10/2014 vẫn học bình thường.

Trân trọng.
BMKH&KTTT

Về sự phân loại tạp chí Khoa học (SCI-SCIE)

on .

Một vài thông tin về mã số chuẩn quốc tế cho tạp chí và sách, về sự phân loại tạp chí Khoa học và cách trình bày một bài báo trong tạp chí Khoa học.

"Để có thêm thông tin cho các ứng viên chức danh giáo sư (GS), phó giáo sư 
(PGS) và Hội đồng Chức danh giáo sư các cấp (HĐCDGS các cấp), chúng tôi đã tham 
khảo một số tài liệu trong nước và quốc tế về sự phân loại tạp chí khoa học và hệ 
thống hóa lại trong bài viết này. HĐCDGS các cấp đã nhận được nhiều tạp chí khoa 
học của Việt Nam và thế giới, nhưng vẫn còn không ít tạp chí trong nước cần phải 
góp ý thêm về cách trình bày một bài báo khoa học ở trong đó ..."

Tác giả : Cựu Bộ trưởng BGD, GS.TSKH Trần Văn Nhung.

Chi tiết xem trong file đính kèm.