NGÀNH CNTT 2018 TUYỂN SINH 2 HƯỚNG MỚI: CNTT ĐỊNH HƯỚNG THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN VÀ KHOA HỌC DỮ LIỆU

KẾT QUẢ TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC ĐỢT 2 NĂM 2014

on .

Hội đồng tuyển sinh Sau đại học, Trường Đại học Công nghệ Thông tin thông báo kết quả tuyển sinh Sau đại học đợt 2 năm 2014 như sau:

Kết quả tuyển sinh thạc sĩ: (file đính kèm)

Kết quả xét tuyển NCS: (file đính kèm)

Đáp án đề thi môn Cơ bản (Toán cho Máy tính).

Đáp án đề thi môn Cơ sở (Tin học Cơ sở)

THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHÚC KHẢO

Thời hạn nhận đơn: ngày 17/11/2014 và ngày 18/11/2014 (giờ hành chính)

Địa điểm: Bộ phận Sau đại học-P103-133G Nguyễn Chí Thanh, P9, Q3, TpHCM.

Điện thoại: 08 6673 5861

Lệ phí: 50 000đ/1 môn

Mẫu đơn phúc khảo(file đính kèm).

Phòng ĐTSĐH&KHCN

Nguồn: http://www.uit.edu.vn/tin-tuc/thong-bao-dao-tao/sau-dai-hoc/902-ket-qua-tuyen-sinh-sau-dai-hoc-dot-2-nam-2014.html

Danh sách nộp hồ sơ chuyển tiếp cao học ngành KHMT và CNTT đợt 2-2014

on .

Danh sách các nộp hồ sơ chuyển tiếp cao học ngành KHMT và CNTT đợt 2-2014

STT

Họ tên

Ngành đăng kí

1

Nguyễn Hồ Duy Tri

Khoa học máy tính

2

Nguyễn Hồ Duy Trí

Khoa học máy

3

Nguyễn Hoàng Ngân

Khoa học máy tính

4

Nguyễn Trúc Tùng

Công nghệ Thông tin

5

Nguyễn Đức Duy

Công nghệ Thông tin

Công nghệ mạng & truyền thông hiện đại chuyển sang học sáng thứ 7 ngày 8/11/2014

on .

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các học viên lớp CH9-CNTT: môn Công nghệ mạng và truyền thông hiện đại do Thầy Nguyễn Anh Tuấn phụ trách học tối thứ hai sẽ chuyển sang học sáng thứ bảy ngày 8/11/2014.

Môn Công nghệ phần mềm tiên tiến (lớp CH9 CNTT) do Thầy Nguyễn Minh Sơn phụ trách vào sáng thứ bảy đã kết thúc.


Trân trọng.