Thông báo quy định chuẩn trình độ tiếng Anh từ khóa tuyển đợt 1 năm 2014

on .

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các học viên quy định chuẩn trình độ tiếng Anh đối với đào tạo sau đại học từ khóa tuyển đợt 1 năm 2014 theo văn bản số 22/TB-ĐHCNTT-ĐTSĐH, ngày 30 tháng 03 năm 2016 (link đính kèm).

http://sdh.uit.edu.vn/sites/default/files/201603/22_tb_dhcntt_dtsdh_30_03_2016.pdf

THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ CAO HỌC ĐỢT 1 NĂM 2016

on .

Trường Đại học Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia TP.HCM thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2016 như sau:

I.NGÀNH TUYỂN SINH

1. Ngành Khoa học máy tính, mã ngành đào tạo: 60480101.

2. Ngành Công nghệ thông tin, mã ngành đào tạo: 60480201.

II.HÌNH THỨC ĐÀO TẠO, THỜI GIAN ĐÀO TẠO

Học tập trung, thời gian đào tạo 2 năm.

Kế hoạch nộp đề cương luận văn Cao học ngành CNTT năm 2016

on .

Chào các Anh Chị học viên,

Bộ môn Khoa học và Kỹ thuật Thông tin trân trọng thông báo đến các Anh Chị học viên Cao học ngành Công nghệ Thông tin kế hoạch nộp đề cương luận văn Cao học năm 2016 như sau:

- Ngày nộp: 16/05/2016

- Thời gian: từ 08g30 đến 16g00

- Địa điểm: Văn phòng Bộ môn Khoa học và Kỹ thuật Thông tin -  phòng A.313, Trường đại học CNTT, phường Linh Trung, quận Thủ Đức.

Đề nghị các Anh Chị học viên nộp đúng thời gian trên (có thể nhờ người nộp thay).

Trân trọng.

Bộ môn KH&KTTT