NGÀNH CNTT 2018 TUYỂN SINH 2 HƯỚNG MỚI: CNTT ĐỊNH HƯỚNG THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN VÀ KHOA HỌC DỮ LIỆU

Mời tham dự seminar giới thiệu JAIST và các chương trình đào tạo sau đại học tại JAIST

on .

Kính gửi Quý Thầy/Cô, Anh/Chị,
 
Ngày 30/8/2016, trường sẽ tổ chức buổi seminar giới thiệu JAIST và các chương trình đào tạo sau đại học tại JAIST.
    • Thời gian dự kiến: 9:30 - 11:00, 30/08/2016 (Thứ Ba).
    • Nội dung: Giới thiệu chương trình đào tạo SĐH tại JAIST, đào tạo TS theo đề án 911 (FIVE-JAIST).
    • Diễn giả: Giáo sư Nguyễn Lê Minh và giáo sư Mizuhito Ogawa.
    • Đối tượng: sinh viên năm cuối, học viên cao học, giảng viên và trợ giảng.
    • Địa điểm: Phòng A.116.
Phòng Quan hệ Đối ngoại trân trọng thông báo đến Quý Thầy/Cô, Anh/Chị có quan tâm đến tham dự.
 
Trân trọng,
Phòng Quan hệ Đối ngoại