NGÀNH CNTT 2018 TUYỂN SINH 2 HƯỚNG MỚI: CNTT ĐỊNH HƯỚNG THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN VÀ KHOA HỌC DỮ LIỆU

THÔNG BÁO VỀ VIỆC BÁO CÁO GIỮA KỲ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

on .

THÔNG BÁO VỀ VIỆC BÁO CÁO GIỮA KỲ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

Các sinh viên khóa 2013 làm khóa luận tốt nghiệp chú ý:
 
Tuần bắt đầu: 20/2/2017
 
Tuần báo cáo giữa kỳ: 17/4/2017
 
Tuần báo cáo cuối kỳ: 19/6/2017.
 
Các sinh viên cần lưu ý các mốc tiến độ trên.
 
Trân trọng.