NGÀNH CNTT 2018 TUYỂN SINH 2 HƯỚNG MỚI: CNTT ĐỊNH HƯỚNG THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN VÀ KHOA HỌC DỮ LIỆU

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ 2017 CHO BM.KH&KTTT

on .

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ 2017 CHO BỘ MÔN KH&KTTT

Hạn chót nhận hồ sơ: 5/5/2017.

Nơi nhận hồ sơ:

+ Phòng TCHC, ĐH Công nghệ thông tin, Khu phố 6, cơ sở Linh Trung, Q.Thủ Đức.

+ Phòng A311, ĐH Công nghệ thông tin, Khu phố 6, cơ sở Linh Trung, Q.Thủ Đức.

Vị trí, số lượng

Trình độ

Mô tả công việc

Giảng viên, 01

Tiến sĩ CNTT hoặc khối ngành liên quan

Giảng dạy các môn học chuyên sâu: công nghệ phần mềm; máy tính và thiết bị di động; khoa học dữ liệu ...

Giáo vụ, 01

Đại học CNTT hoặc khối văn phòng

Phụ trách thời khóa biểu, mời giáo viên giảng dạy, mời hội đồng bảo vệ luận văn các hệ đào tạo...