NGÀNH CNTT 2018 TUYỂN SINH 2 HƯỚNG MỚI: CNTT ĐỊNH HƯỚNG THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN VÀ KHOA HỌC DỮ LIỆU

KẾ HOẠCH BẢO VỆ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

on .

BM dự kiến 3 mốc thời gian:
 
++ Ngày 18/6/2017: SV nộp luận văn tại văn phòng BM A313 trong giờ hành chánh, gặp cô An, hoặcThầy Khoa
 
++ Từ 22/6/2017 đến 29/6/2017: SV gặp GV phản biện
 
++ Tuần từ 2/7/2017: SV bảo vệ luận văn
 
Trân trọng.