NGÀNH CNTT 2018 TUYỂN SINH 2 HƯỚNG MỚI: CNTT ĐỊNH HƯỚNG THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN VÀ KHOA HỌC DỮ LIỆU

Kế hoạch tổ chức bảo vệ luận văn tốt nghiệp đại học

on .

Dự kiến ba mốc thời gian sau:

++ Ngày 19/6/2017: SV nộp luận văn tại văn phòng BM A313 trong giờ hành chánh, gặp cô An, hoặcThầy Khoa.
 
++ Từ 22/6/2017 đến 29/6/2017: SV gặp GV phản biện.
 
++ Tuần từ 3/7/2017: SV bảo vệ luận văn.
 
++ Số lượng báo cáo luận văn: 05. Sinh viên xem các biểu mẫu tại đây: https://daa.uit.edu.vn/sites/daa/files/uploads/bieumau_kltncapnhat.zip