VÀI HÌNH ẢNH LỄ TỐT NGHIỆP THẠC SĨ CNTT, CỬ NHÂN CNTT 06/2017

on .

 

Xin chúc mừng . Trân trọng.