NGÀNH CNTT 2018 TUYỂN SINH 2 HƯỚNG MỚI: CNTT ĐỊNH HƯỚNG THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN VÀ KHOA HỌC DỮ LIỆU

DANH SÁCH SINH VIÊN BẢO VỆ KHÓA LUẬN NGÀNH CNTT

on .

DANH SÁCH SINH VIÊN BẢO VỆ KHÓA LUẬN NGÀNH CNTT

Đợt 1 tháng 07/2017

STT

THỜI GIAN

MÃ SV

HỌ VÀ TÊN
SINH VIÊN

TÊN ĐỀ TÀI
TIẾNG VIỆT

CÁN BỘ
HƯỚNG DẪN

CÁN BỘ 
PHẢN BIỆN

HỘI ĐỒNG CHẤM KHÓA LUẬN

1

08h15 - 08h45

13520052
13521066

Điễu An
Vũ Thị Thanh

Bình
Xuân

Xây dựng cổng thông tin điện tử giữa sinh viên và khoa

ThS. Võ Ngọc Tân

TS. Nguyễn Gia Tuấn Anh

Chủ tịch:

TS. Nguyễn Gia Tuấn Anh

Thư ký:

ThS. Nguyễn Văn Kiệt

Ủy viên:

TS. Phạm Văn Hậu

2

08h50 - 09h25

13520211

Nguyễn Trung

Đức

Nghiên cứu ứng dụng deep learning vào bài toán đếm đối tượng trong ảnh tĩnh

TS. Ngô Đức Thành

TS. Lê Đình Duy

Chủ tịch:

TS. Nguyễn Gia Tuấn Anh

Thư ký:

ThS. Nguyễn Văn Kiệt

Ủy viên:

TS. Phạm Văn Hậu

3

09h30 - 10h05

13520884
13520966

Trần Văn
Nguyễn Minh

Tiến
Trường

Nghiên cứu kỹ thuật phân tích cảm xúc ứng dụng vào cải tiến chất lượng đào tạo đại học

TS. Nguyễn Lưu Thùy Ngân

TS. Lê Đình Duy

Chủ tịch:

TS. Nguyễn Gia Tuấn Anh

Thư ký:

ThS. Nguyễn Văn Kiệt

Ủy viên:

TS. Phạm Văn Hậu

4

10h10 - 10h45

13520730

Nguyễn Đức

Tài

Xây dựng quy trình kiểm thử bảo mật ứng dụng web

ThS. Nguyễn Duy

TS. Phạm Văn Hậu

Chủ tịch:

TS. Nguyễn Gia Tuấn Anh

Thư ký:

ThS. Nguyễn Văn Kiệt

Phản biện:

TS. Phạm Văn Hậu

5

10h50 - 11h25

13520570

Phan Đình

Nhân

Tìm hiểu về công nghệ thực tế ảo và xây dựng ứng dụng Social Network VR Mobile bằng Unity

ThS. Phạm Thi Vương

TS. Phạm Văn Hậu

Chủ tịch:

TS. Nguyễn Gia Tuấn Anh

Thư ký:

ThS. Nguyễn Văn Kiệt

Ủy viên:

TS. Phạm Văn Hậu

6

08h15 - 08h45

13520535
13520593

Lê Thị Tài
Trần Văn

Ngân
Nhứt

Tìm hiểu công nghệ NodeJS, ReactJS và xây dựng một website thương mại điện tử

ThS. Võ Ngọc Tân

ThS. Nguyễn Hồng Hải

Chủ tịch:

PGS. TS. Đỗ Phúc

Thư ký:

ThS. Nguyễn Thị Anh Thư

Ủy viên:

TS. Dương Minh Đức

7

08h50 - 09h25

13520696
13520860

Nguyễn Thái
Trần Công

Sang
Thức

Tìm hiểu công nghệ WCF & ưng dụng triển khai hệ thống Quản lý quy trình sản xuất công ty xi mạ

ThS. Võ Ngọc Tân

ThS. Nguyễn Hồng Hải

Chủ tịch:

PGS. TS. Đỗ Phúc

Thư ký:

ThS. Nguyễn Thị Anh Thư

Ủy viên:

TS. Dương Minh Đức

8

09h30 - 10h05

13520028
13520246

Mai Thiện
Trần Diệu Đức

Ân
Hạnh

Tìm hiểu công nghệ lập trình đa nền tảng Xamarin và áp dụng viết ứng dụng thu thập thông tin tai nạn giao thông đường bộ

ThS. Nguyễn Hồng Hải

ThS. Võ Ngọc Tân

Chủ tịch:

PGS. TS. Đỗ Phúc

Thư ký:

ThS. Nguyễn Thị Anh Thư

Ủy viên:

TS. Dương Minh Đức

9

10h10 - 10h45

13520134
13520723

Nguyễn Quốc
Trần Đức

Dũng
Tài

Xây dựng ứng dụng tìm kiếm kết quả xổ số trên thiết bị di động bằng mã vạch

TS. Nguyễn Gia Tuấn Anh

ThS. Võ Ngọc Tân

Chủ tịch:

PGS. TS. Đỗ Phúc

Thư ký:

ThS. Nguyễn Thị Anh Thư

Ủy viên:

TS. Dương Minh Đức

Trân trọng.