NGÀNH CNTT 2018 TUYỂN SINH 2 HƯỚNG MỚI: CNTT ĐỊNH HƯỚNG THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN VÀ KHOA HỌC DỮ LIỆU

MỘT SỐ HÌNH ẢNH BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

on .

NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN; KHÓA 1; 06/7/2017.

Buổi bảo vệ chia làm 2 phòng là E5.1 và E8.1, sau đây là một số hình ảnh về các Thầy/Cô trong hội đồng và các nhóm sinh viên bảo vệ khóa luận:

Phòng E5.1:

Hình 1: Nhóm sinh viên Tài-Dũng đang trình bày khóa luận của nhóm mình.

Hình 2: Nhóm sinh viên Sang-Thức đang bảo vệ khóa luận.

Hình 3: Nhóm sinh viên Nhứt-Ngân đang trả lời các câu hỏi từ hội đồng.

Hình 4: Nhóm sinh viên Ân-Hạnh đang trình bày khóa luận của nhóm.

 

Hình 5: Hình tổng kết đọc kết quả từ thư ký Hội đồng cho các nhóm.

Phòng E8.1:

 

Hình 6: Nhóm sinh viên Bình-Xuân đang trình bày khóa luận.

 

Hình 7: Nhóm sinh viên Tiến-Trường đang trả lời các câu hỏi từ hội đồng. (Đây cũng là nhóm có điểm bảo vệ khóa luận cao nhất trong buổi bảo vệ khóa luận này).

 

Hình 8: Sinh viên Nguyễn Đức Tài đang trình bày khóa luận của mình.

 

Hình 9: Sinh viên Phan Đình Nhân đang trình bày câu trả lời cho các thành viên trong Hội đồng.

 

Hình 10: Sinh viên Nguyễn Trung Đức đang trả lời câu hỏi của hội đồng. (Đây cũng là bạn sinh viên có điểm số bảo vệ khóa luận rất cao).

 

Hình 11: Hội đồng Phòng E8.1 chụp hình lưu niệm.

Hình 12: Toàn thể Hội đồng và sinh viên tham gia bảo vệ khóa luận chụp hình lưu niệm.

Xin chúc mừng các bạn sinh viên đã bảo vệ khóa luận thành công. 

Trân trọng.