NGÀNH CNTT 2018 TUYỂN SINH 2 HƯỚNG MỚI: CNTT ĐỊNH HƯỚNG THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN VÀ KHOA HỌC DỮ LIỆU

Danh sách đề tài Khoá luận Tốt nghiệp cho Lớp CNTT2014

on .

Gửi: Sinh viên CNTT2014.

Đây là danh sách đề tài KLTN dự kiến của một số Thầy/Cô dành cho các em sinh viên lớp 2014.

STT Tên GVHD Tên đề tài
1 ThS. Nguyễn Hồng Hải
(Thỉnh giảng)
Tìm hiểu công nghệ lập trình đa nền tảng Xamarin, và áp dụng để viết ứng dụng Thu thập thông tin tai nạn.
2 ThS. Nguyễn Hồng Hải
(Thỉnh giảng)
Tìm hiểu công nghệ lập trình đa nền tảng Xamarin và viết ứng dụng phân tích số liệu Marketing từ dữ liệu trên Mạng xã hội.
3 ThS. Nguyễn Hồng Hải
(Thỉnh giảng)
Tìm hiểu công nghệ lập trình đa nền tảng Xamarin và viết ứng dụng cho phép người dùng đi nhờ xe Taxi.
4 TS. Dương Thị Thúy Nga Xây dựng công cụ tính toán và lập bản đồ chỉ số chất lượng nước, không khí
5 TS. Dương Thị Thúy Nga Xây dựng công cụ tính chỉ số đảo nhiệt và lập bản đồ hiện tượng đảo nhiệt đô thị
6 TS. Dương Thị Thúy Nga WebGIS hiển thị dữ liệu bản đồ - trực quan hóa dữ liệu
7 TS. Nguyễn Lưu Thùy Ngân
ThS. Nguyễn Văn Kiệt
Nghiên cứu và triển khai ứng dụng phân loại phản hồi sinh viên theo quan điểm và chủ đề
8 TS. Nguyễn Gia Tuấn Anh Xây dựng ứng dụng lưu vết vị trí của các chuyến xe theo thời gian thực trên Smartphone
9 TS. Nguyễn Gia Tuấn Anh Xây dựng ứng dụng hỗ trợ người dùng trong một số tình huống khẩn cấp trên Smartphone và GIS .
10 ThS.Võ Ngọc Tân Xây dựng ứng dụng Điều Xe cho Công Ty PPJ
11 TS. Nguyễn Gia Tuấn Anh Xây dựng bản đổ giá nhà đất tham khảo tại Tp.HCM
12 TS. Nguyễn Lưu Thuỳ Ngân
ThS. Nguyễn Văn Kiệt
Xây dựng chatbot hỗ trợ trả lời tự động các vấn đề tư vấn tuyển sinh của một trường đại học
13 TS. Nguyễn Lưu Thuỳ Ngân
ThS. Nguyễn Văn Kiệt
Nghiên cứu và xây dựng công cụ sửa lỗi tự động ngữ pháp tiếng Anh
14 ThS. Nguyễn Thị Anh Thư Khai thác cấu trúc mạng xã hội ứng dụng vào lĩnh vực phân tích tâm lý người dùng trên Wiki
15 PGS.TS. Đỗ Phúc Quản lý và khai thác mạng trích dẫn theo tiếp cận CSDL đồ thị
16 PGS.TS. Đỗ Phúc Tìm các khái niệm trong văn bản theo tiếp cận đồ thị và khám phá công đồng
17 PGS.TS. Đỗ Phúc Khám phá và trực quan hóa các chủ đề trong kho văn bản theo tiếp cận mô hình chủ đề hỗ trợ tìm nội dung kho văn bản
18 ThS. Nguyễn Thị Anh Thư Nghiên cứu và xây dựng thử nghiệm chương trình dự đoán quan điểm cử tri ứng dụng vào lĩnh vực bầu cử
19 ThS.Võ Ngọc Tân Xây dựng website Tìm Việc
20 ThS. Nguyễn Văn Xanh Xây dựng ứng dụng trên điện thoại thông minh hỗ trợ tìm kiếm cơ sở y tế phục vụ sơ cấp cứu
21 ThS.Võ Ngọc Tân ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ LẬP TRÌNH DI ĐỘNG ĐA NỀN TẢNG ĐỂ XÂY DỰNG MẠNG XÃ HỘI VỀ CHIA SẺ PHIẾU GIẢM GIÁ

Xem chi tiến đề tài tại đây!