Thông báo v/v nhắc nhở sinh viên hoàn thành học phí HK1 2017-2018

on .

Kính chào, 

Phòng KHTC kính chuyển Thông báo về việc nhắc nhở sinh viên hoàn thành học phí Học kỳ 1, năm học 2017-2018 (File đính kèm).
 
Thông báo tại địa chỉ: https://khtc.uit.edu.vn/node/289
 
Sinh viên lưu ý và thực hiện.
 
Trân trọng cảm ơn.