Một vài hình ảnh lễ tốt nghiệp cử nhân CNTT 12/2017

on .

Chúc mừng các tân cử nhân CNTT tốt nghiệp tháng 12/2017.