Thông báo danh sách xử lý học vụ năm học 2013-2014

on .

Phòng Đào tạo Đại học dựa trên kết quả của học kỳ 2 và học kỳ hè năm học 2013-2014 đã lập danh sách các sinh viên dự kiến buộc cảnh cáo hoặc buộc thôi học.  
 
Bộ môn thông báo đến các sinh viên có tên trong danh sách đính kèm Nộp đơn trình bày ý kiến (thắc mắc), kiến nghị hoặc xin hạ mức kỷ luật về cho Cố vấn học tập. Trong đơn có ý kiến xác nhận của Phụ huynh, ý kiến của Cố vấn học tập, Trưởng Bộ môn.
 
Thời hạn từ nay đến hết ngày 28/10/2014
Attachments:
Download this file (HV_XuLyKyLuat_KTTT_CC_14_10_24.xls)HV_XuLyKyLuat_KTTT_CC_14_10_24.xls[ ]32 kB

Chương trình Microsoft Academic Tour tại UIT

on .

Phòng CTSV thông tin đến các bạn sinh viên chương trình:Microsoft Academic Tour tại UIT

Microsoft Academic Tour (MAT) 
là chương trình Microsoft Việt Nam tổ chức nhằm cung cấp cơ hội cho các bạn sinh viên học về các kiến thức công nghệ Microsoft, trở thành đối tác của Microsoft (MSP), và hơn thế nữa là giúp các bạn sinh viên lập nhóm, sử dụng khả năng sáng tạo, niềm đam mê và kiến thức công nghệ để tạo ra nhiều ứng dụng, games và các giải pháp tích hợp làm tốt đẹp hơn cách chúng ta sống, học tập và lao động thông qua MS Virtual Academy Program (MVA), cuộc thi Imagine Cup và Chương trình tuyển dụng MSP.