THÔNG BÁO VỀ VIỆC BÁO CÁO GIỮA KỲ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

on .

THÔNG BÁO VỀ VIỆC BÁO CÁO GIỮA KỲ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

Các sinh viên khóa 2013 làm khóa luận tốt nghiệp chú ý:
 
Tuần bắt đầu: 20/2/2017
 
Tuần báo cáo giữa kỳ: 17/4/2017
 
Tuần báo cáo cuối kỳ: 19/6/2017.
 
Các sinh viên cần lưu ý các mốc tiến độ trên.
 
Trân trọng.

Thông báo đăng ký đề tài NCKH sinh viên 2017

on .

Nhằm đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học trong sinh viên, kích thích sự say mê tìm tòi học hỏi của sinh viên; Phòng ĐTSĐH&KHCN đề nghị các đơn vị thông báo đến toàn thể các sinh viên và giảng viên hướng dẫn thuộc đơn vị mình về đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2017.

Thông tin chi tiết Quý Thầy/Cô vui lòng xem tại đây.

Trân trọng.

HỌC BỔNG TẠI ĐẠI HỌC BRUNEI.

on .

Attractive scholarship for international students to Study in Universiti Teknologi Brunei

Dear Dr. Tuan-Anh Nguyen-Gia,

UNIVERSITY TEKNOLOGI BRUNEI would like invite outstanding international students to apply for an international student scholarship offered by the Brunei Government to study in University Teknologi Brunei. The scholarship is for both undergraduate and postgraduate programmes including PhD.

  1. 1.       Eligibility

1.1   Applicants must be a citizen of, but not limited to, ASEAN, Commonwealth and OIC member countries;

1.2   Applicants must be between the age of 18-25 for undergraduate and must not exceed the age of 35 for postgraduate programmes on the 31st July 2017.

1.3   Applicants must apply to study for any courses offered by Universiti Teknologi Brunei (www.utb.edu.bn).

  1. 2.       Scholarship Award

1.1   The government of Brunei Darussalam for international student scholarship includes

  1. a.       Tuition fees
  2. b.      Return Economy Class air ticket to Brunei from the applicant’s country of origin
  3. c.       A spending monthly allowance of BND650.00
  4. d.      Accommodation at the residential college
  5. e.      Baggage allowance for shipment of personal effects to your country upon completion

Please visit http://www.utb.edu.bn/mofat-scholarship/ for more details.

Closing date of application is 13th March 2017.