ĐIỀU KIỆN LÀM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

on .

Vào đầu mỗi học kỳ chính, sinh viên khi thấy đủ điều kiện có thể đăng ký làm khóa luận theo qui trình đăng ký học phần.

Sinh viên được làm khóa luận tốt nghiệp khi thỏa các yêu cầu sau:

o Không còn nợ bất kỳ học phần nào trong khối kiến thức đại cương và cơ sở nhóm ngành.
o Không được phép nợ quá 2 môn chuyên ngành.
o Có điểm trung bình tích lũy tính đến thời điểm xét làm khóa luận tốt nghiệp tối thiểu 6,5 hoặc cao hơn theo yêu cầu cụ thể của Khoa/bộ môn quản lý ngành đào tạo.

Sinh viên đủ điều kiện làm khóa luận sẽ được Khoa/bộ môn quản lý ngành đào tạo giao đề tài.

Buổi Information Session nhằm giới thiệu các chương trình du học, học bổng từ trường Chính sách công Lý Quang Diệu, NUS.

on .

Kính gửi Quý Phòng Công tác sinh viên và Quý Khoa, các em sinh viên, 

Phòng Quan hệ Đối ngoại kính chuyển đến Quý Phòng và Quý Khoa thông tin về buổi Information Session nhằm giới thiệu các chương trình du học, học bổng từ trường Chính sách công Lý Quang Diệu, NUS.
 
Thông tin về buổi giới thiệu như sau:
 
Thời gian: ngày 03/10/2016 (Thứ Hai), lúc 18:30.
Địa điểm: Khách sạn Novotel Saigon Centre.
Địa chỉ: 167 Hai Bà Trưng, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
 
Các bạn sinh viên có thể đăng ký trực tiếp tại link:
 
Phòng kính chuyển thông tin này đến các bạn sinh viên có quan tâm, đăng ký tham dự.
 
Trân trọng cảm ơn,
Phòng Quan hệ Đối ngoại.