Buổi Information Session nhằm giới thiệu các chương trình du học, học bổng từ trường Chính sách công Lý Quang Diệu, NUS.

on .

Kính gửi Quý Phòng Công tác sinh viên và Quý Khoa, các em sinh viên, 

Phòng Quan hệ Đối ngoại kính chuyển đến Quý Phòng và Quý Khoa thông tin về buổi Information Session nhằm giới thiệu các chương trình du học, học bổng từ trường Chính sách công Lý Quang Diệu, NUS.
 
Thông tin về buổi giới thiệu như sau:
 
Thời gian: ngày 03/10/2016 (Thứ Hai), lúc 18:30.
Địa điểm: Khách sạn Novotel Saigon Centre.
Địa chỉ: 167 Hai Bà Trưng, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
 
Các bạn sinh viên có thể đăng ký trực tiếp tại link:
 
Phòng kính chuyển thông tin này đến các bạn sinh viên có quan tâm, đăng ký tham dự.
 
Trân trọng cảm ơn,
Phòng Quan hệ Đối ngoại.

Thông báo học bổng HUSTEP Spring Semester 2017

on .

Kính gửi Quý Khoa/Bộ môn và Quý Phòng Công tác sinh viên,

Phòng Quan hệ Đối ngoại kính gửi đến Quý Khoa/Bộ môn và Quý Phòng Công tác sinh viên chương trình học bổng HUSTEP. Học bổng này dành cho các bạn sinh viên năm 3,4.

Thông tin cụ thể về học bổng, vui lòng xem ở 2 file đính kèm. 

Thời hạn Phòng Quan hệ Đối ngoại nhận hồ sơ ứng cử: 07/10/2016 (Thứ Sáu). 

Trân trọng cảm ơn,

Phòng Quan hệ Đối ngoại.