NGÀNH CNTT 2018 TUYỂN SINH 2 HƯỚNG MỚI: CNTT ĐỊNH HƯỚNG THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN VÀ KHOA HỌC DỮ LIỆU

Thông báo lịch của Hội đồng chấm Chuyên đề Tiến sĩ thứ 2

on .

Bộ môn KH-KTTT kính mời quý Thầy/Cô, các anh/chị NCS tham dự buổi Hội đồng chấm Chuyên đề Tiến sĩ thứ 2 của NCS. Nguyễn Tấn Cầm.
 
Thành viên hội đồng:
 
        1. PGS.TS. Trần Minh Triết   - Chủ tịch
        2. TS. Nguyễn Tuấn Nam      - Ủy viên thư ký
        3. PGS.TS. Lê Trung Quân   - Ủy viên
 
Thời gian:
       + 10:00am - 11:00am, thứ 6, ngày 16/12/2016
 
Địa điểm: Phòng A114, Trường ĐHCNTT - cơ sở Thủ Đức.
 
Trân trọng,
BM. KH-KTTT