NGÀNH CNTT 2018 TUYỂN SINH 2 HƯỚNG MỚI: CNTT ĐỊNH HƯỚNG THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN VÀ KHOA HỌC DỮ LIỆU

SINH HOẠT HỌC THUẬT BỘ MÔN

on .

Kính gửi các thầy/cô và các NCS
 
Sáng thứ 6 tuần này ngày 26/05/2017 lúc 8h30, BM tổ chức sinh hoạt học thuật, gồm 2 báo cáo viên:
 
1. Thầy Nguyễn Văn Kiệt: b/c các kiến thức học tập 6 tháng tại Nhật
 
2. Thầy Nguyễn Tấn Cầm: b/c chuyên đề 3 về Đánh giá nguy cơ thất thoát thông tin
 
Mời các thầy/cô sắp xếp tham dự.
 
Địa điểm: A114, Trường ĐH CNTT.
 
Trân trọng.