Sinh hoạt học thuật BM tháng 04/2018

on .

Kính mời thầy cô dự buổi sinh hoạt học thuật của BM. 

Chủ đề: Data Science
 
Người trình bày: PGS.TS Đỗ Phúc.
 
Phòng A311, thời gian: 10h45, ngày thứ tư 11.4.2018.
 
Trân trọng.