Văn phòng Bộ môn KH&KTTT

on .

Kính chào quý Thầy/Cô và các anh/chị sinh viên,

Văn phòng bộ môn KH&KTTT đã chuyển đến vị trí mới như sau:

- Phòng Trưởng Bộ môn: A.311.

- Phòng Thư ký và Giáo vụ Bộ môn: A.313.

Trân trọng.