Lịch thi HK5 lớp Văn bằng Đại học thứ 2

on .

Lịch thi cụ thể như sau:
Ngày: 21/8/2015 (Thứ 6)
      +  Ca 2: Kiểm chứng phần mềm, bắt đầu thi lúc 9g00, phòng C108.
      +  Ca 3: Quản lý rủi ro và an toàn thông tin trong doanh nghiệp, bắt đầu thi lúc 13g30, phòng C108.
Học viên nhớ đi đúng giờ.