THÔNG TIN TUYỂN DỤNG CỦA CÔNG TY FSOFT

on .

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG CỦA CÔNG TY FSOFT

 

1.       Urgent! 20 Fresher .Net Developers

2.       20 Fresher Java Developers

3.       30 Fresher Mobile Developers

4.       20 Fresher Testers