Quy trình - biểu mẫu dành cho sinh viên

  • QUY TRÌNH THỰC TẬP DOANH NGHIỆP

Bước 1: SV điền vào (Mẫu giấy giới thiệu)

Bước 2: SV xin xác nhận của giảng viên hoặc Khoa/Bộ môn.

Bước 3: SV nộp giấy giới thiệu về Phòng ĐTĐH để ký, đóng dấu và nhận lại giấy theo lịch hẹn

Bước 4: Kết thúc quá trình thực tập, SV gửi (Mẫu phiếu nhận xét) cho công ty.

Bước 5: SV nộp quyển báo cáo (Mẫu báo cáo) về Khoa.

Bước 6: SV thuyết trình báo cáo (nếu có) theo thời gian quy định của Khoa.

Lưu ý:
- SV được cấp giấy giới thiệu trong các trường hợp:

  1. Thực tập tốt nghiệp;
  2. Liên hệ phòng thí nghiệm;
  3. Tham khảo tài liệu làm luận văn;
  4. Học những môn học nhà trường không tổ chức giảng dạy trong chương trình.

- Giấy giới thiệu có giá trị trong thời gian tối đa là 3 tháng.
- Giảng viên xác nhận phải là GV cơ hữu của Trường hoặc Trưởng Khoa\Bộ môn. 

  • CÁC BIỂU MẪU

Sinh viên xem biểu mẫu đính kèm hoặc tham khảo tại: https://daa.uit.edu.vn/thongbao/mot-so-quy-trinh-danh-cho-sinh-vien

Tên biểu mẫu

Tải về

Đơn cứu xét học vụ

Đơn xin chuyển sang sinh viên tự do

 

Đơn xin học lại

 

Đơn điều chỉnh đăng ký học phần

 

Đơn xin chuyển ngành

 

Đơn xin chuyển trường

 

Đơn xin miễn học Anh văn

 

Đơn xin gia hạn nộp học phí

 

Đơn xin tạm ngưng và bảo lưu kết quả học tập

 

Đơn xin bảo lưu kết quả tuyển sinh

 

Đơn xin hoãn thi

 

Đơn xin thôi học

 

Giấy đề nghị

 

Mẫu giấy giới thiệu

 

Phiếu đánh giá nhận xét thực tập

 

Mẫu báo cáo thực tập doanh nghiệp tham khảo