Đề cương môn học cử nhân ngành CNTT

 

1. Các môn học đại cương


 

STT

 

Mã MH

 

Tên môn học

 

1

IT001

Nhập môn lập trình 

 

2

IT003

Cấu trúc dữ liêu và giải thuật 

 

2. Các môn học cơ sở ngành


 

STT

 

Mã MH

Tên môn học

1

IE101

 

Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin 

 

2

IE103

 

Quản lý thông tin 

 

3

IE104

 

Internet và công nghệ Web 

 

4

IE105

 

Nhập môn bảo đảm và an ninh thông tin 

 

5

IE106

 

Thiết kế giao diện người dung 

 

6

SE104

 

Nhập môn công nghệ phần mềm 

 

7

IS402

 

Điện toán đám mây 

 

3. Các môn học chuyên ngành


 

STT

 

Mã MH

Tên môn học

1

IE201

 

Xử lý dữ liệu thống kê 

 

2

IE212

 

Công nghệ Dữ liệu lớn 

 

3

IE221

 

Kỹ thuật lập trình Python 

 

4

IE224

 

Phân tích dữ liệu 

 

5

IE309

 

Thực tập doanh nghiệp

 

6

IE202

 

Quản trị doanh nghiệp 

 

7

IE203

 

Hệ thống quản trị qui trình nghiệp vụ 

 

8

IE301

 

Quản trị quan hệ khách hàng 

 

9

IE302

 

Kiến trúc và tích hợp hệ thống 

 

10

IE102

 

Các công nghệ nền 

 

11

IE204

 

Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO) 

 

12

IE213

 

Kỹ thuật phát triển hệ thống Web 

 

13

IE303

 

Công nghệ Java 

 

14

IE307

 

Công nghệ lập trình đa nền tảng cho ứng dụng di động 

 

15

IE205

 

Xử lý ảnh vệ tinh 

 

16

IE304

 

Hệ thống định vị toàn cầu 

 

17

IE305

 

Tin học môi trường 

 

4. Các môn học chuyên đề tốt nghiệp


 

STT

 

Mã MH

Tên môn học

1

IE401

 

Tin-Sinh học 

 

2

IE402

 

Hệ thống thông tin địa lý 3 chiều 

 

3

IE403

 

Khai thác dữ liệu truyền thông xã hội 

 

4

IE405

 

Công nghệ phân tích dữ liệu lớn 

 

5

IE406

 

Nhập môn ẩn thông tin và ứng dụng