Thời khóa biểu lớp Liên thông trình độ đại học chính quy 9. 2022

Viết bởi Nguyễn Hồ Phương Thảo on . Posted in Thông báo hệ Liên thông

Khoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tin thông báo đến các bạn học viên Thời khóa biểu tháng 9.2022

Thứ 2 3 4 5 6 7
Tiết

(17h45-21h)

(4 tiết)

(17h45-21h)

(4 tiết)

(17h45-21h)

(4 tiết)

(17h45-21h)

(4 tiết)

(17h45-21h)

(4 tiết)

(17h45-21h)

(4 tiết)

Môn Giới thiệu ngành Quản lý thông tin Quản lý thông tin   Cấu trúc rời rạc Cấu trúc rời rạc
Giảng viên Vũ Văn Đông (11092)       Lê Hoàng Tuấn (80214) Lê Hoàng Tuấn (80214)
Mã lớp IE005.N11.LT IE103.N11.LT IE103.N11.LT.1   MA004.N11.LT MA004.N11.LT
Phòng học     ITC-B.404      
Số tín chỉ LT: 1 TC (15 tiết) LT: 3 TC (45 tiết) TH: 1 TC (15 tiết)   LT: 4 TC (60 tiết) LT: 4 TC (60 tiết)

Trân trọng thông báo đến các bạn học viên./.

Khoa KH&KTTT.

Thời khóa biểu mới của lớp Liên thông

Viết bởi Phạm Nhật Duy on . Posted in Thông báo hệ Liên thông

Chào các bạn sinh viên!

Khoa thông báo Lịch học mới như sau:

STT Mã Lớp Mã MH Tên MH Thứ/Tiết/Phòng  Số TC Thực hành Hình thức TH Sĩ số Đã ĐK Khóa học KhoaQL Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Giảng viên
1 IE101.M21.LT IE101 Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin Thứ 4, Tiết T, P.ITC-A.209
Thứ 6, Tiết T, P.ITC-A.209
2 0 LT 30 30 16 KTTT 2022-05-30 2022-06-18 Phạm Thế Sơn
2 IE101.M21.LT.1 IE101 Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin Thứ *, Tiết *, P.* 1 1 HT2 30 30 16 KTTT 2022-05-30 2022-06-18 Phạm Thế Sơn
3 MA003.M21.LT MA003 Đại số tuyến tính Thứ 3, Tiết T, P.ITC-A.209
Thứ 5, Tiết T, P.ITC-A.209
3 0 LT 30 30 16 KTTT 2022-05-30 2022-07-02 Lê Hoàng Tuấn
4 MA005.M21.LT MA005 Xác suất thống kê Thứ 7, Tiết T, P.ITC-A.209 3 0 LT 30 30 16 KTTT 2022-05-30 2022-08-06 Lê Hoàng Tuấn

Lưu ý: Tiết tối từ 5h45 - 8h45.

Trân trọng.

Khai giảng lớp liên thông Đại học ngành CNTT Trường Đại học CNTT (Đại học QG TP.HCM) tại ITC

Viết bởi To Quoc Huy on . Posted in Thông báo hệ Liên thông

Tối ngày 28.02.2022, lớp liên thông Đại học ngành CNTT Trường Đại học CNTT (Đại học QG TP.HCM) được tổ chức học tại Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin TP.HCM đã chính thức khai giảng.

Khai giảng lớp liên thông Đại học ngành CNTT Trường Đại học CNTT (Đại học QG TP.HCM) tại ITC

TKB đợt 1 - ngành CNTT

Viết bởi To Quoc Huy on . Posted in Thông báo hệ Liên thông

Thứ 2

(18h-21h)

Thứ 3

(18h-21h)

Thứ 4

(18h-21h)

Thứ 5

(18h-21h)

Thứ 6

(18h-21h)

Thứ 7

(18h-21h)

Giới thiệu ngành

Cấu trúc rời rạc

Quản lý thông tin

Giới thiệu ngành

Quản lý thông tin

Cấu trúc rời rạc