HÌNH ẢNH LỄ TỐT NGHIỆP THÁNG 9 NĂM 2022

on .

Ngày 29 tháng 9 năm 2022 vừa qua, trường Đại học Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức thành công buổi LỄ TRAO BẰNG VÀ TỐT NGHIỆP CHO TÂN CỬ NHÂN đợt tháng 9 năm 2022.

Một số hình ảnh buổi lễ mời bạn đọc cùng xem và chia vui với các Tân Cử nhân của Khoa.

 Thầy Nguyễn Gia Tuấn Anh, Trưởng Khoa KH&KTTT đang thực hiện nghi thức trao bằng Tốt nghiệp cho Tân Cử nhân

Một vài hình ảnh buổi lễ, bạn đọc có thể xem qua tại LINK

Khoa KH&KTTT kính chúc các bạn Tân Cử nhân sức khỏe và đạt nhiều thành công trong ngành nghề các bạn đã chọn.

Thời khóa biểu các lớp VB2 Khóa 2020, 2021

on .

Chào các bạn sinh viên!

Khoa thông báo Lịch học đợt tiếp theo của Khóa 2020, 2021.

Ghi chú:

  • Tiết tối từ 5h45 - 8h45
  • Tiết 2345 từ 8h15 - 11h30
  • Tiết 6789 từ 13h30 - 16h30
STT Mã Lớp Tên MH Thứ/Tiết/Phòng  Số TC Hình thức  Sĩ số KhoaQL Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Họ tên GV Ghi chú
1 IE005.M21.VB2 Giới thiệu ngành Công nghệ Thông tin Thứ 6, Tiết T, P.B2.22 1 LT 20 KTTT 30/05/2022 25/06/2022 ThS. Tạ Thu Thủy Lớp 467
2 IT004.M21.VB2 Cơ sở dữ liệu Thứ 4, Tiết T, P.B2.16
Thứ 7, Tiết 6789, P.B2.16
4 LT+TH 20 P.ĐTĐH 23/05/2022 30/07/2022 ThS. Tạ Thu Thủy
3 MA004.M21.VB2 Cấu trúc rời rạc Thứ 7, Tiết 2345, P.B1.02
Thứ 7, Tiết 6789, P.B1.02
4 LT 17 P.ĐTĐH 13/06/2022 20/08/2022 ThS. Lê Hoàng Tuấn Lớp 357
4 IT005.M21.VB2 Nhập môn mạng máy tính Thứ 3, Tiết T, P.B2.20
Thứ 5, Tiết T, P.B2.20
4 LT+TH 17 P.ĐTĐH 06/06/2022 13/08/2022 ThS. Trần Bá Nhiệm
ThS. Bùi Thị Thanh Bình
5 NT213.M21.VB2 Bảo mật web và ứng dụng Thứ 4, Tiết T, P.B2.20
Thứ 7, Tiết 2345, P.B2.20
4 LT+TH 30 KTTT 30/05/2022 06/08/2022 TS. Nguyễn Tấn Cầm Lớp 467
6 IE105.M21.VB2 Nhập môn đảm bảo và an ninh thông tin Thứ 6, Tiết T, P.B2.20
Thứ 7, Tiết 6789, P.B2.20
4 LT+TH 30 KTTT 30/05/2022 06/08/2022 TS. Nguyễn Tấn Cầm
7 IE303.M21.VB2 Công nghệ Java Thứ 3, Tiết T, P.B2.22
Thứ 7, Tiết 6789, P.B2.22
4 LT+TH 13 KTTT 30/05/2022 06/08/2022 ThS. Phạm Thế Sơn Lớp 357
8 IE106.M21.VB2 Thiết kế giao diện người dùng Thứ 5, Tiết T, P.B2.16
Thứ 7, Tiết 2345, P.B2.16
4 LT+TH 13 KTTT 30/05/2022 23/07/2022 ThS. Tạ Thu Thủy

Lưu ý:

1. Lý thuyết và Thực hành học chung.

2. Ngày bắt đầu và kết thúc trên hệ thống sẽ không giống vì hệ thống cố định ngày bắt đầu là thứ 2 đầu tuần và kết thúc là thứ 7.

Trân trọng.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH BUỔI BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀY 04/05/2022

on .

Ngày 04/05/2022, Hội đồng bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp của 2 học viên ngành công nghệ thông tin đã diễn ra thành công. Xin chúc mừng 2 học viên đã bảo vệ thành công khóa luận của mình.

HỌ TÊN HỌC VIÊN TÊN ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
Đinh Trường Sơn Phân tích quan hệ giữa tỷ suất sinh lợi và rủi ro chứng khoán: Ứng dụng Machine Learning ThS. Phạm Thế Sơn
Bùi Thành Khoa

Một số hình ảnh của buổi bảo vệ:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Trân trọng.

Thay đổi hình thức học lớp IE204.M21.VB2 và lớp IE213.M21.VB2

on .

Chào các bạn sinh viên của lớp IE204.M21.VB2 và lớp IE213.M21.VB2,

Hiện tại do có các bạn đang là F0, F1 nên 2 lớp sẽ chuyển sang hình thức học online đến hết ngày 28/03/2022.

Khoa sẽ thông báo đến các bạn khi có thông báo mới, cảm ơn các bạn.

Trân trọng.