Thời khóa biểu đợt 3 lớp Văn bằng 2 chính quy ngành Công nghệ Thông tin

on .

Bắt đầu: 11/08/2020   Kết thúc: 17/10/2020;

Địa điểm: Phòng A213 tòa nhà A, Trường Đại học Công nghệ Thông tin - Khu phố 6, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TP.HCM

Thứ 3

Thứ 5

Thứ 7

Cơ sở dữ liệu (4TC)
ThS. Tạ Thu Thủy

Tối: 17h45 -  20h45 (4 tiết)

Bắt đầu: 11/08/2020
Kết thúc: 13/10/2020

Cơ sở dữ liệu (4TC)
ThS. Tạ Thu Thủy

Tối: 17h45 -  20h45 (4 tiết)

 

Cấu trúc rời rạc (4TC)
TS. Lê Văn Hợp

Sáng: 8h30 - 11h30 (4 tiết)

Chiều: 13h30 - 16h30 (4 tiết)

Bắt đầu: 15/08/2020

Kết thúc: 3/10/2020

Lưu ý: Lý thuyết và thực hành học chung

Ngày thi kết thúc môn học (dự kiến)
        - Cấu trúc rời rạc: ngày 10/10/2020.
        - Cơ sở dữ liệu: ngày 17/10/2020.

Thời khóa biểu đợt 2 lớp Văn bằng 2 chính quy ngành Công nghệ Thông tin

on .

Bắt đầu: 25/05/2020   Kết thúc: 01/08/2020;

Địa điểm: Phòng A205 tòa nhà A, Trường Đại học Công nghệ Thông tin - Khu phố 6, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TP.HCM

Thứ 3

Thứ 5

Thứ 7

Nhập môn mạng máy tính (4TC)
ThS. Bùi Thanh Bình

Tối: 17h45 -  20h45 (4 tiết)

Bắt đầu: 25/5/2020
Kết thúc: 28/7/2020

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (4TC)
ThS. Nguyễn Thanh Sơn

     
Tối: 17h45 - 20h45 (4 tiết)

Bắt đầu: 27/5/2020
Kết thúc: 30/7/2020

Nhập môn mạng máy tính
ThS. Bùi Thanh Bình
Sáng: 8h30 - 11h30 (4 tiết)

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
ThS. Nguyễn Thanh Sơn
Chiều: 13h30 - 16h30 (4 tiết)

Lưu ý: Lý thuyết và thực hành học chung

Ngày thi kết thúc môn học (dự kiến)
        - Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: 8h30, ngày 01/08/2020.
        - Nhập môn mạng máy tính: 13h30, ngày 01/08/2020.

Thời khóa biểu đợt 1 lớp Văn bằng 2 chính quy ngành Công nghệ Thông tin

on .

Bắt đầu: 14/03/2020   Kết thúc: 23/05/2020;

Địa điểm: Phòng A205 tòa nhà A, Trường Đại học Công nghệ Thông tin - Khu phố 6, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TP.HCM

Thứ 3

Thứ 5

Thứ 7

Nhập môn lập trình (4TC)
TS. Nguyễn Tấn Trần Minh Khang
ThS. Võ Duy Nguyên

Tối: 17h45 -  20h45 (4 tiết)

Bắt đầu: 14/3/2020
Kết thúc: 23/5/2020

Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin (3TC)
ThS. Nguyễn Thị Anh Thư

     
Tối: 17h45 - 20h00 (3 tiết)

Bắt đầu: 14/3/2020
Kết thúc: 25/4/2020

Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin
ThS. Nguyễn Thị Anh Thư
Sáng: 9h15 - 11h30 (3 tiết)

Nhập môn lập trình
TS. Nguyễn Tấn Trần Minh Khang
ThS. Võ Duy Nguyên
Chiều: 13h30 - 16h30 (4 tiết)

Lưu ý: Lý thuyết và thực hành học chung

Ngày thi kết thúc môn học (dự kiến)
        - Nhập môn lập trình: ngày 23/05/2020.
        - Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin: ngày 09/05/2020.