Thời khóa biểu các lớp VB2 Khóa 2020, 2021

on .

Chào các bạn sinh viên!

Khoa thông báo Lịch học đợt tiếp theo của Khóa 2020, 2021.

Ghi chú:

  • Tiết tối từ 5h45 - 8h45
  • Tiết 2345 từ 8h15 - 11h30
  • Tiết 6789 từ 13h30 - 16h30
STT Mã Lớp Tên MH Thứ/Tiết/Phòng  Số TC Hình thức  Sĩ số KhoaQL Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Họ tên GV Ghi chú
1 IE005.M21.VB2 Giới thiệu ngành Công nghệ Thông tin Thứ 6, Tiết T, P.B2.22 1 LT 20 KTTT 30/05/2022 25/06/2022 ThS. Tạ Thu Thủy Lớp 467
2 IT004.M21.VB2 Cơ sở dữ liệu Thứ 4, Tiết T, P.B2.16
Thứ 7, Tiết 6789, P.B2.16
4 LT+TH 20 P.ĐTĐH 23/05/2022 30/07/2022 ThS. Tạ Thu Thủy
3 MA004.M21.VB2 Cấu trúc rời rạc Thứ 7, Tiết 2345, P.B1.02
Thứ 7, Tiết 6789, P.B1.02
4 LT 17 P.ĐTĐH 13/06/2022 20/08/2022 ThS. Lê Hoàng Tuấn Lớp 357
4 IT005.M21.VB2 Nhập môn mạng máy tính Thứ 3, Tiết T, P.B2.20
Thứ 5, Tiết T, P.B2.20
4 LT+TH 17 P.ĐTĐH 06/06/2022 13/08/2022 ThS. Trần Bá Nhiệm
ThS. Bùi Thị Thanh Bình
5 NT213.M21.VB2 Bảo mật web và ứng dụng Thứ 4, Tiết T, P.B2.20
Thứ 7, Tiết 2345, P.B2.20
4 LT+TH 30 KTTT 30/05/2022 06/08/2022 TS. Nguyễn Tấn Cầm Lớp 467
6 IE105.M21.VB2 Nhập môn đảm bảo và an ninh thông tin Thứ 6, Tiết T, P.B2.20
Thứ 7, Tiết 6789, P.B2.20
4 LT+TH 30 KTTT 30/05/2022 06/08/2022 TS. Nguyễn Tấn Cầm
7 IE303.M21.VB2 Công nghệ Java Thứ 3, Tiết T, P.B2.22
Thứ 7, Tiết 6789, P.B2.22
4 LT+TH 13 KTTT 30/05/2022 06/08/2022 ThS. Phạm Thế Sơn Lớp 357
8 IE106.M21.VB2 Thiết kế giao diện người dùng Thứ 5, Tiết T, P.B2.16
Thứ 7, Tiết 2345, P.B2.16
4 LT+TH 13 KTTT 30/05/2022 23/07/2022 ThS. Tạ Thu Thủy

Lưu ý:

1. Lý thuyết và Thực hành học chung.

2. Ngày bắt đầu và kết thúc trên hệ thống sẽ không giống vì hệ thống cố định ngày bắt đầu là thứ 2 đầu tuần và kết thúc là thứ 7.

Trân trọng.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH BUỔI BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀY 04/05/2022

on .

Ngày 04/05/2022, Hội đồng bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp của 2 học viên ngành công nghệ thông tin đã diễn ra thành công. Xin chúc mừng 2 học viên đã bảo vệ thành công khóa luận của mình.

HỌ TÊN HỌC VIÊN TÊN ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
Đinh Trường Sơn Phân tích quan hệ giữa tỷ suất sinh lợi và rủi ro chứng khoán: Ứng dụng Machine Learning ThS. Phạm Thế Sơn
Bùi Thành Khoa

Một số hình ảnh của buổi bảo vệ:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Trân trọng.

Thay đổi hình thức học lớp IE204.M21.VB2 và lớp IE213.M21.VB2

on .

Chào các bạn sinh viên của lớp IE204.M21.VB2 và lớp IE213.M21.VB2,

Hiện tại do có các bạn đang là F0, F1 nên 2 lớp sẽ chuyển sang hình thức học online đến hết ngày 28/03/2022.

Khoa sẽ thông báo đến các bạn khi có thông báo mới, cảm ơn các bạn.

Trân trọng.

Kết quả xét duyệt đề cương KLTN HK2 2021-2022

on .

Chào các bạn sinh viên,

Thông tin kết quả xét duyệt đề cương đã có, các bạn chỉnh sửa cập nhật theo góp ý của ĐVCM và gửi lại file đề cương có sự đồng ý của GVHD theo email này đến hết ngày 18/02/2022.
 
Trân trọng.