Thời khóa biểu đợt 3 lớp Văn bằng 2 chính quy ngành Công nghệ Thông tin

on .

Bắt đầu: 11/08/2020   Kết thúc: 17/10/2020;

Địa điểm: Phòng A213 tòa nhà A, Trường Đại học Công nghệ Thông tin - Khu phố 6, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TP.HCM

Thứ 3

Thứ 5

Thứ 7

Cơ sở dữ liệu (4TC)
ThS. Tạ Thu Thủy

Tối: 17h45 -  20h45 (4 tiết)

Bắt đầu: 11/08/2020
Kết thúc: 13/10/2020

Cơ sở dữ liệu (4TC)
ThS. Tạ Thu Thủy

Tối: 17h45 -  20h45 (4 tiết)

 

Cấu trúc rời rạc (4TC)
TS. Lê Văn Hợp

Sáng: 8h30 - 11h30 (4 tiết)

Chiều: 13h30 - 16h30 (4 tiết)

Bắt đầu: 15/08/2020

Kết thúc: 3/10/2020

Lưu ý: Lý thuyết và thực hành học chung

Ngày thi kết thúc môn học (dự kiến)
        - Cấu trúc rời rạc: ngày 10/10/2020.
        - Cơ sở dữ liệu: ngày 17/10/2020.