[VB2-Khóa 2019] Thời khóa biểu HK1 2020-2021 (đợt 4)

on .

Bắt đầu: 27/10/2020   Kết thúc: 02/01/2021;

Địa điểm: Phòng A213, A313 tòa nhà A, Trường Đại học Công nghệ Thông tin - Khu phố 6, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TP.HCM

Thứ 3

Thứ 5

Thứ 7

Giới thiệu ngành (2TC)
IT009.L11.VB2
ThS. Phạm Thế Sơn

Tối: 17h45 - 20h45 (4 tiết)

Phòng A213

Bắt đầu: 27/10/2020
Kết thúc: 05/12/2020

Giới thiệu ngành 
IT009.L11.VB2
ThS. Phạm Thế Sơn

Tối: 17h45 - 20h45 (4 tiết)
Phòng A213

 

- Sáng: 8h00 - 11h30 (4 tiết)
Lập trình hướng đối tượng (4TC)
IT002.L11.VB2
Ths. Mai Trọng Khang
Phòng A313

- Chiều: 13h30 - 16h30 (4 tiết)
Lập trình hướng đối tượng
IT002.L11.VB2
Ths. Mai Trọng Khang
Phòng A213

Bắt đầu: 31/10/2020
Kết thúc: 02/01/2021

Lưu ý: Lý thuyết và thực hành học chung

Ngày thi kết thúc môn học (dự kiến)
        - Giới thiệu ngành: 10h00 ngày 05/12/2020.
        - Lập trình hướng đối tượng: 13h30 ngày 02/01/2021.