[VB2-Khóa 2020] Thời khóa biểu HK1 2020-2021 (đợt 1)

on .

Bắt đầu: 17/10/2020   Kết thúc: 26/12/2020;

Địa điểm: Phòng A213, A313 tòa nhà A, Trường Đại học Công nghệ Thông tin - Khu phố 6, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TP.HCM

Thứ 4

Thứ 6

Thứ 7

Nhập môn lập trình (4TC)
IT001.L11.VB2
Ths. Võ Duy Nguyên

            Tối: 17h45 - 20h45 (4 tiết)      Phòng A213

Bắt đầu: 17/10/2020
Kết thúc: 19/12/2020

Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin (3TC)
IE101.L11.VB2
 ThS. Nguyễn Thị Anh Thư

Tối: 17h45 - 20h00 (3 tiết)
 Phòng A213

Bắt đầu: 17/10/2020
Kết thúc: 20/11/2020

 

- Sáng: 8h15 - 11h30 (4 tiết)
               Nhập môn lập trình                IT001.L11.VB2
Ths. Võ Duy Nguyên
Phòng A213

- Chiều: 13h00 - 15h15 (3 tiết)
Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin
 IE101.L11.VB2

ThS. Nguyễn Thị Anh Thư
Phòng A313

Lưu ý: Lý thuyết và thực hành học chung

Ngày thi kết thúc môn học (dự kiến)
        - IT001.L11.VB2: 8h30, ngày 26/12/2020.
        - IE101.L11.VB2: làm đồ án cuối kỳ.