[VB2-Khóa 2019] Thời khóa biểu HK1 2020-2021 (đợt 5)

on .

Bắt đầu: 19/01/2020   Kết thúc: 17/04/2021;

Địa điểm: Phòng A213, A313 tòa nhà A, Trường Đại học Công nghệ Thông tin - Khu phố 6, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TP.HCM

Thứ 3

Thứ 5

Thứ 7

Tổ chức và cấu trúc máy tính II (4TC)

IT012.L11.VB2

TS. Đoàn Duy 

Tối: 17h45 - 20h45 (4 tiết)

Phòng A213

Bắt đầu: 19/01/2021

Kết thúc: 13/04/2021

Internet và công nghệ Web (4TC)

IE104.L11.VB2

ThS. Võ Ngọc Tân 

Tối: 17h45 - 20h45 (4 tiết)

Phòng A213

Bắt đầu: 21/01/2021

Kết thúc: 15/04/2021

- Sáng: 8h00 - 11h30 (4 tiết)

Internet và công nghệ Web

IE104.L11.VB2

ThS. Võ Ngọc Tân 

Phòng A313

- Chiều: 13h30 - 16h30 (4 tiết)

Tổ chức và cấu trúc máy tính II

IT012.L11.VB2

ThS. Nguyễn Thanh Thiện 

Phòng A213

Lưu ý: Lý thuyết và thực hành học chung

Ngày thi kết thúc môn học (dự kiến)
        - Internet và công nghệ Web: 9h30, ngày 17/04/2021.
        - Tổ chức và cấu trúc máy tính II: 13h30, ngày 17/04/2021.