[VB2-Khóa 2020] Thời khóa biểu HK1 2020-2021 (đợt 2)

on .

Bắt đầu: 06/01/2021   Kết thúc: 03/04/2021;

Địa điểm: Phòng A213, A315 tòa nhà A, Trường Đại học Công nghệ Thông tin - Khu phố 6, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TP.HCM

Thứ 4

Thứ 6

Thứ 7

Cơ sở dữ liệu (4TC)

IT004.L11.VB2

Phòng A213

ThS. Tạ Thu Thủy 

Tối: 17h45 - 20h45 (4 tiết)

Bắt đầu: 06/01/2021

Kết thúc: 31/03/2021

Giới thiệu ngành Công nghệ Thông tin (1TC)

IE005.L11.VB2

Phòng A213

ThS. Phạm Thế Sơn 

Tối: 17h45 - 20h45 (4 tiết)

Bắt đầu: 08/01/2021

Kết thúc: 16/01/2021

 

- Sáng: 8h30 - 11h30

Cơ sở dữ liệu

IT004.L11.VB2

Phòng A213

ThS. Tạ Thu Thủy

- Chiều: 13h30 - 16h30

Giới thiệu ngành Công nghệ Thông tin

IE005.L11.VB2

Phòng A315

ThS. Phạm Thế Sơn 

Lưu ý: Lý thuyết và thực hành học chung

Ngày thi kết thúc môn học (dự kiến)
        - Giới thiệu ngành Công nghệ Thông tin: 13h30, ngày 23/01/2021
        - Cơ sở dữ liệu: 9h30, ngày 03/04/2021