Thời khóa biểu đợt 4 (HK2 2020-2021) VB2 khóa 2020 (lớp 467)

on .

Bắt đầu: 10/07/2021   Kết thúc: 04/09/2021;

Thứ 4

Thứ 6

Thứ 7

Nhập môn MMT (4TC)

IT005.L21.VB2

Dạy online

ThS. Trần Bá Nhiệm (80132)

ThS. Bùi Thị Thanh Bình (80012)

 

Tối: 17h45 - 20h45 

Bắt đầu: 10/07/2021

Kết thúc: 04/09/2021

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (4TC)

IT003.L21.VB2

Dạy online

TS. Nguyễn Đình Hiển (80052)

Tối: 17h45 - 20h45 

 

Bắt đầu: 10/07/2021

Kết thúc: 04/09/2021

- Sáng: 8h15 - 11h30

Nhập môn MMT (4TC)

IT005.L21.VB2

Dạy online

ThS. Trần Bá Nhiệm (80132)

ThS. Bùi Thị Thanh Bình (80012)

 

- Chiều: 13h30 - 16h30

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (4TC)

IT003.L21.VB2

Dạy online

TS. Nguyễn Đình Hiển (80052)

Lưu ý: Lý thuyết và thực hành học chung.

Ngày thi kết thúc môn học (dự kiến)
        - Nhập môn MMT: ngày 04/09/2021.
        - Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: ngày 04/09/2021.