Kết quả xét duyệt đề cương KLTN HK2 2021-2022

on .

Chào các bạn sinh viên,

Thông tin kết quả xét duyệt đề cương đã có, các bạn chỉnh sửa cập nhật theo góp ý của ĐVCM và gửi lại file đề cương có sự đồng ý của GVHD theo email này đến hết ngày 18/02/2022.
 
Trân trọng.