Thay đổi hình thức học lớp IE204.M21.VB2 và lớp IE213.M21.VB2

on .

Chào các bạn sinh viên của lớp IE204.M21.VB2 và lớp IE213.M21.VB2,

Hiện tại do có các bạn đang là F0, F1 nên 2 lớp sẽ chuyển sang hình thức học online đến hết ngày 28/03/2022.

Khoa sẽ thông báo đến các bạn khi có thông báo mới, cảm ơn các bạn.

Trân trọng.