MỘT SỐ HÌNH ẢNH BUỔI BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀY 04/05/2022

on .

Ngày 04/05/2022, Hội đồng bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp của 2 học viên ngành công nghệ thông tin đã diễn ra thành công. Xin chúc mừng 2 học viên đã bảo vệ thành công khóa luận của mình.

HỌ TÊN HỌC VIÊN TÊN ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
Đinh Trường Sơn Phân tích quan hệ giữa tỷ suất sinh lợi và rủi ro chứng khoán: Ứng dụng Machine Learning ThS. Phạm Thế Sơn
Bùi Thành Khoa

Một số hình ảnh của buổi bảo vệ:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Trân trọng.