[VB2-Khóa 2020] Thời khóa biểu HK1 2020-2021 (đợt 1)

on .

Bắt đầu: 17/10/2020   Kết thúc: 26/12/2020;

Địa điểm: Phòng A213, A313 tòa nhà A, Trường Đại học Công nghệ Thông tin - Khu phố 6, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TP.HCM

Thứ 4

Thứ 6

Thứ 7

Nhập môn lập trình (4TC)
IT001.L11.VB2
Ths. Võ Duy Nguyên

            Tối: 17h45 - 20h45 (4 tiết)      Phòng A213

Bắt đầu: 17/10/2020
Kết thúc: 19/12/2020

Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin (3TC)
IE101.L11.VB2
 ThS. Nguyễn Thị Anh Thư

Tối: 17h45 - 20h00 (3 tiết)
 Phòng A213

Bắt đầu: 17/10/2020
Kết thúc: 20/11/2020

 

- Sáng: 8h15 - 11h30 (4 tiết)
               Nhập môn lập trình                IT001.L11.VB2
Ths. Võ Duy Nguyên
Phòng A213

- Chiều: 13h00 - 15h15 (3 tiết)
Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin
 IE101.L11.VB2

ThS. Nguyễn Thị Anh Thư
Phòng A313

Lưu ý: Lý thuyết và thực hành học chung

Ngày thi kết thúc môn học (dự kiến)
        - IT001.L11.VB2: 8h30, ngày 26/12/2020.
        - IE101.L11.VB2: làm đồ án cuối kỳ.

[VB2-Khóa 2019] Thời khóa biểu HK1 2020-2021 (đợt 4)

on .

Bắt đầu: 27/10/2020   Kết thúc: 02/01/2021;

Địa điểm: Phòng A213, A313 tòa nhà A, Trường Đại học Công nghệ Thông tin - Khu phố 6, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TP.HCM

Thứ 3

Thứ 5

Thứ 7

Giới thiệu ngành (2TC)
IT009.L11.VB2
ThS. Phạm Thế Sơn

Tối: 17h45 - 20h45 (4 tiết)

Phòng A213

Bắt đầu: 27/10/2020
Kết thúc: 05/12/2020

Giới thiệu ngành 
IT009.L11.VB2
ThS. Phạm Thế Sơn

Tối: 17h45 - 20h45 (4 tiết)
Phòng A213

 

- Sáng: 8h00 - 11h30 (4 tiết)
Lập trình hướng đối tượng (4TC)
IT002.L11.VB2
Ths. Mai Trọng Khang
Phòng A313

- Chiều: 13h30 - 16h30 (4 tiết)
Lập trình hướng đối tượng
IT002.L11.VB2
Ths. Mai Trọng Khang
Phòng A213

Bắt đầu: 31/10/2020
Kết thúc: 02/01/2021

Lưu ý: Lý thuyết và thực hành học chung

Ngày thi kết thúc môn học (dự kiến)
        - Giới thiệu ngành: 10h00 ngày 05/12/2020.
        - Lập trình hướng đối tượng: 13h30 ngày 02/01/2021.

Thời khóa biểu đợt 3 lớp Văn bằng 2 chính quy ngành Công nghệ Thông tin

on .

Bắt đầu: 11/08/2020   Kết thúc: 17/10/2020;

Địa điểm: Phòng A213 tòa nhà A, Trường Đại học Công nghệ Thông tin - Khu phố 6, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TP.HCM

Thứ 3

Thứ 5

Thứ 7

Cơ sở dữ liệu (4TC)
ThS. Tạ Thu Thủy

Tối: 17h45 -  20h45 (4 tiết)

Bắt đầu: 11/08/2020
Kết thúc: 13/10/2020

Cơ sở dữ liệu (4TC)
ThS. Tạ Thu Thủy

Tối: 17h45 -  20h45 (4 tiết)

 

Cấu trúc rời rạc (4TC)
TS. Lê Văn Hợp

Sáng: 8h30 - 11h30 (4 tiết)

Chiều: 13h30 - 16h30 (4 tiết)

Bắt đầu: 15/08/2020

Kết thúc: 3/10/2020

Lưu ý: Lý thuyết và thực hành học chung

Ngày thi kết thúc môn học (dự kiến)
        - Cấu trúc rời rạc: ngày 10/10/2020.
        - Cơ sở dữ liệu: ngày 17/10/2020.

Thời khóa biểu đợt 2 lớp Văn bằng 2 chính quy ngành Công nghệ Thông tin

on .

Bắt đầu: 25/05/2020   Kết thúc: 01/08/2020;

Địa điểm: Phòng A205 tòa nhà A, Trường Đại học Công nghệ Thông tin - Khu phố 6, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TP.HCM

Thứ 3

Thứ 5

Thứ 7

Nhập môn mạng máy tính (4TC)
ThS. Bùi Thanh Bình

Tối: 17h45 -  20h45 (4 tiết)

Bắt đầu: 25/5/2020
Kết thúc: 28/7/2020

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (4TC)
ThS. Nguyễn Thanh Sơn

     
Tối: 17h45 - 20h45 (4 tiết)

Bắt đầu: 27/5/2020
Kết thúc: 30/7/2020

Nhập môn mạng máy tính
ThS. Bùi Thanh Bình
Sáng: 8h30 - 11h30 (4 tiết)

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
ThS. Nguyễn Thanh Sơn
Chiều: 13h30 - 16h30 (4 tiết)

Lưu ý: Lý thuyết và thực hành học chung

Ngày thi kết thúc môn học (dự kiến)
        - Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: 8h30, ngày 01/08/2020.
        - Nhập môn mạng máy tính: 13h30, ngày 01/08/2020.