Thời khóa biểu đợt 1 lớp Văn bằng 2 chính quy ngành Công nghệ Thông tin

on .

Bắt đầu: 14/03/2020   Kết thúc: 23/05/2020;

Địa điểm: Phòng A205 tòa nhà A, Trường Đại học Công nghệ Thông tin - Khu phố 6, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TP.HCM

Thứ 3

Thứ 5

Thứ 7

Nhập môn lập trình (4TC)
TS. Nguyễn Tấn Trần Minh Khang
ThS. Võ Duy Nguyên

Tối: 17h45 -  20h45 (4 tiết)

Bắt đầu: 14/3/2020
Kết thúc: 23/5/2020

Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin (3TC)
ThS. Nguyễn Thị Anh Thư

     
Tối: 17h45 - 20h00 (3 tiết)

Bắt đầu: 14/3/2020
Kết thúc: 25/4/2020

Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin
ThS. Nguyễn Thị Anh Thư
Sáng: 9h15 - 11h30 (3 tiết)

Nhập môn lập trình
TS. Nguyễn Tấn Trần Minh Khang
ThS. Võ Duy Nguyên
Chiều: 13h30 - 16h30 (4 tiết)

Lưu ý: Lý thuyết và thực hành học chung

Ngày thi kết thúc môn học (dự kiến)
        - Nhập môn lập trình: ngày 23/05/2020.
        - Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin: ngày 09/05/2020.