NGÀNH CNTT 2018 TUYỂN SINH 2 HƯỚNG MỚI: CNTT ĐỊNH HƯỚNG THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN VÀ KHOA HỌC DỮ LIỆU

HƯỚNG DẪN VIẾT ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ

on .

Bài "Hướng dẫn viết nội dung đề cương luận văn Thạc sĩ" gồm có: Quy định về nội dung, quy định về hình thức, hướng dẫn trình bày các nội dung và mẫu bìa, mẫu tài liệu tham khảo.

Chi tiết xem trong file đính kèm.