NGÀNH CNTT 2018 TUYỂN SINH 2 HƯỚNG MỚI: CNTT ĐỊNH HƯỚNG THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN VÀ KHOA HỌC DỮ LIỆU

CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐÀO TẠO THẠC SĨ, TIẾN SĨ

on .

1. Giảm 5% học phí cho các HV đóng học phí đúng hạn (không áp dụng cho trường hợp giảm 10% học phí đã đề cập ở trên).

Học phí cao học dành cho khóa tuyển 2017 là khoảng 18 triệu/năm.

2. Học bổng hỗ trợ NCKH dành cho NCS: https://sdh.uit.edu.vn/…/thong-bao-ve-viec-cap-hoc-bong-ho-…

3. Đề tài NCKH dành cho HVCH: https://sdh.uit.edu.vn/…/thong-bao-ve-viec-dang-ky-de-tai-n…

4. Giao đề tài và bảo vệ luận văn tốt nghiệp: 4 đợt/năm

5. Các bạn chưa thi đậu đầu vào cao học có thể tham gia các lớp học SĐH để được nhận chứng chỉ, dùng để miễn một số học phần khi thi đậu sau này.

6. HV có thể xin chuyển giữa các ngành đào tạo.