NGÀNH CNTT 2018 TUYỂN SINH 2 HƯỚNG MỚI: CNTT ĐỊNH HƯỚNG THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN VÀ KHOA HỌC DỮ LIỆU

Hình ảnh buổi bảo vệ luận văn Thac sĩ CNTT 17.11.2017

on .

Hình ảnh buổi bảo vệ luận văn Thac sĩ CNTT ngày 17.11.2017.

Hình ảnh các bạn học viên bảo vệ luận văn.

 

Hình ảnh chụp lưu niệm của các Thầy trong Hội đồng và các học viên.

Chúc mừng các anh/chị học viên cao học đã bảo vệ thành công.

Trân trọng.