NGÀNH CNTT 2018 TUYỂN SINH 2 HƯỚNG MỚI: CNTT ĐỊNH HƯỚNG THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN VÀ KHOA HỌC DỮ LIỆU

DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC CNTT KHÓA 2/1017

on .

DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC CNTT KHÓA 2/1017

 
 

TT

MSHV

Họ và

tên

Giới

Ngày sinh

Nơi sinh

 
 

1

CH1702025

Trần Thái

Bình

Nam

15/9/1992

Bạc Liêu

 

2

CH1702026

Nguyễn Quang

Đạt

Nam

12/02/1993

Long An

 

3

CH1702027

Nguyễn Tiến

Đình

Nam

16/02/1994

Quảng Bình

 

4

CH1702028

Đoàn Trí

Dũng

Nam

25/5/1984

TPHCM

 

5

CH1702029

Nguyễn Trương Ngọc

Hải

Nam

19/4/1988

Bình Định

 

6

CH1702030

Nguyễn Thị Hồng

Hạnh

Nữ

01/01/1994

TPHCM

 

7

CH1702031

Đỗ Thị Thu

Hiền

Nữ

24/5/1995

Bình Dương

 

8

CH1702032

Đỗ Hoàng

Hiển

Nam

16/10/1993

Kiên Giang

 

9

CH1702033

Nguyễn Đặng

Hiếu

Nam

18/02/1994

Bến Tre

 

10

CH1702034

Bùi Văn

Hồ

Nam

12/5/1989

An Giang

 

11

CH1702035

Sử Đăng

Hoài

Nam

30/8/1977

Nha Trang

 

12

CH1702036

Nguyễn Việt

Hùng

Nam

24/3/1994

Bình Định

 

13

CH1702037

Hoàng Thúc

Lâm

Nam

11/7/1993

Gia Lai

 

14

CH1702038

Nguyễn Tài Tấn

Lộc

Nam

05/02/1992

Cần Thơ

 

15

CH1702039

Lê Nguyễn Sơn

Nguyên

Nam

13/9/1992

TPHCM

 

16

CH1702040

Hồ Phương Thanh

Tài

Nam

22/6/1985

TPHCM

 

17

CH1702041

Đặng Công

Tâm

Nam

27/4/1993

Đà Nẵng

 

18

CH1702042

Huỳnh Thanh

Tân

Nam

02/3/1984

Bến Tre

 

19

CH1702043

Nguyễn Văn

Tạo

Nam

12/4/1983

Quảng Nam

 

20

CH1702044

Dương Ngọc Thạch

Thảo

Nữ

28/9/1995

Bến Tre

 

21

CH1702045

Nguyễn Chánh

Tín

Nam

17/8/1994

TPHCM

 

22

CH1702046

Hồ Thị Minh

Trâm

Nữ

10/10/1984

Bình Thuận

 

23

CH1702047

Trần Hồng

Trang

Nữ

22/5/1993

Khánh Hoà

 

24

CH1702048

Lê Gia

Tự

Nam

16/01/1990

Vĩnh Long

 

25

CH1702049

Phan Bá

Tùng

Nam

12/9/1985

Bến Tre

 

26

CH1702050

Trần Quốc

Việt

Nam

20/02/1994

Quảng Nam

 

27

CH1702051

Huỳnh Triệu

Vỹ

Nam

20/3/1979

Bình Thuận

 
               

Tổng số học viên: 27 Học viên