NGÀNH CNTT 2018 TUYỂN SINH 2 HƯỚNG MỚI: CNTT ĐỊNH HƯỚNG THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN VÀ KHOA HỌC DỮ LIỆU

Một số hình ảnh bảo vệ luận văn Thạc sĩ CNTT 12.2017

on .

Một số hình ảnh bảo vệ luận văn Thạc sĩ CNTT 12.2017

Các học viên chụp hình lưu niệm cùng hội đồng.